SENATUSCONSULTUM AMPHIARAI

 


Senatusconsultum de Amphiarai Oropii agris. m.Terentius m. f. Varro Lucullus, c. Cassius l. f. Longinus cos. Oropiorum magistratibus ordini populoque salutem. Si valetis, bene est. Scire vos volumus, nos ex senatus consulto facto L. Licinio M. Aurelio cos. de controversiis eorum qui res curant? Dei Amphiarai et publicanorum qui fuerunt cognovisse pridie idus octobres in basilica Porcia. In consilio adfuerunt M. Claudius M. f. Arnensis Marcellus, C. Claudius C. f. Arn. Glaber, M. Cassius M. f. Poment., C. Licinius C. f. Poment., C. Licinius C. f. Stell. Sacerdos, L. Voluscius L. f. Arn., L. Lartius L. f. Papiria, C. Annaeus C. f. Crust., M. Tullius M. f. Corn. Cicero, Q. Axius M. f. Quir., Q. Pompeius Q. f. Arn. Rufus, A. Cascellius A. f. F. Romil., Q. Minucius Q. f. Ter. Thermus, M. Publicius M. f. Hor. Scaeva, T. Maenius T. f. Lem., L. Claudius L. f. Lem. Quod Hermodorus Olympichi f. sacerdos Amphiarai, qui antea a senatu socius appellatus est, et Alexidemus Theodori f. et Demaenetus Theoteli f. legati Oropiorum verba fecerunt, cum in lege locationis ii agri, quos L. Sulla deorum immortalium aedium sacrarum tuendarum causa concessit, excepti sint, eosque reditus, qua de re agitur, L. Sulla deo Amphiarao attribuerit, ut pro iis agris reditum publicano ne pendant; et quod L. Domitius Ahenobarbus pro publicanis dixit, cum in lege locationis ii agri excepti sint, quos L. Sulla deorum immortalium aedium sacrarum tuendarum causa concessit, neque Amphiaraus, cui ii agri concessi esse dicuntur, deus sit, ut iis agris frui liceat publicanis; de consilii sententia sententiam tulimus; quod cognovimus ad senatum referemus, id quod etiam in commentariorum tabulam rettulimus: de agro Oropio, de quo controversia erat cum publicanis, ex lege locationis is exceptus est, ne publicanus eo fruatur. Ex senatus consulto cognovimus. In lege locationis videtur exceptum esse sic: et extra ea quam si quid ex senatus consulto imperator imperatoresque nostri honoris deorum immortalium aediumque sacrarum tuendarum causa fruendum dederunt reliquerunt, extraque ea quae L. Cornelius Sulla imperator de consilii sententia deorum immortalium aediumque sacrarum tuendarum causa fruenda dedit, quod idem senatus confirmavit neque postea senatus consulto irritum factum est. L. Cornelius Sulla de consilii sententia sententiam videtur dixisse: voti reddendi causa aedi Amphiarai agrum tribuo undequaque pedum mille, ut hic quoque ager sacer sit; item deo Amphiarao consecrasse urbis et agri portuumque Oropiorum reditus omnes in ludos et sacrificia, quae Oropii deo Amphiarao faciunt, item quae posthac ob victoriam imperiumque populi Romani facient, extra agros Hermodori Olympichi f. sacerdotis Amphiarai, qui perpetuo in amicitia populi Romani mansit. De ea re senatus consultum L. Sulla Epaphrodito, Q. Metello Pio cos. factum videtur esse, quod senatus decrevit et in haec verba: quaeque deo Amphiarao et aedi eius L. Cornelius Sulla de consilii sententia attribuit concessit, eadem senatus ei danda concedenda esse existimavit. In consilio adfuerunt iidem qui in rerum consultarum tabula prima, cera quarta decima. Senatus consultum hoc factum est: a. d. XVII kal. nov. in comitio. Scribendo adfuerunt T. Maenius T. f. Lemonia, Q. Rancius Q. f. Claud., C. Visellius C. f. Quir. Varro. Quod M. Lucullus C. Cassius cos. causa cognita rettulerunt de agro Oropio et publicanis cognovisse se: Oropiorum quoque agrum exceptum esse videri ex lege locationis, non videri publicanos iis frui, ita, ut eis e re publica fideque sua visum esset, censuere.