SENATUSCONSULTUM DE ASCLEPIADE CLAZOMENIO SOCIISQUE

 


Consulibus Q. Lutatio Q. f. Catulo M. Aemilio Q. f. M. n. Lepido, praetore urbano et inter peregrinos L. Cornelio.. f. Sisenna, mense maio. Q. Lutatius Q. f. Catulus cos. senatum consuluit a. d. XI k. iunias in comitio. Scribundo adfuerunt L. Faberius L. f. Sergia, C..... L. f. Publilia*, Q. Petillius T. f. Sergia. Quod Q. Lutatius Q. f. Catulus consul verba fecit, Asclepiadem Philini filium Clazomenium, Polystratum Polyarci filium Carystium, Meniscum Irenaei, qui fuit Meniscus Thargelii, filium Milesium, in navibus adfuisse bello Italico incipiente, eos operam fortem et fidelem rei publicae nostrae navasse, eos se ex senatus consulto in patrias dimittere velle, si sibi videretur, ut pro rebus bene gestis ab eis fortiterque factis in rem publicam nostram honor eis haberetur: de ea re ita censuerunt: Asclepiadem Philini filium Clazomenium, Polystratum Polyarci filium Carystium, Meniscum Irenaei filium, qui fuit antea Meniscus Thargelii, Milesium, viros bonos et amicos appellari. Senatum populumque Romanum existimare eorum operam bonam et fortem et fidelem reipublicae nostrae fuisse: quam ob causam senatum censere, uti ii liberi posterique eorum in suis patriis pro bonis suis omnibus vacui sint muneribus et tributis: si qua tributa ex bonis eorum exacta sunt, postquam e patria rei publicae nostrae causa profecti sunt, ut ea iis reddantur restituantur; et si qui agri aedificia bona eorum venierunt, postquam e patria rei publicae nostrae causa profecti sunt, ut ea omnia eis in integrum restituantur; et si qui dies constitutus exierit, ex quo e patria rei publicae nostrae causa profecti sunt, ne quid ea res eis noceat neve quid eis ob eam causam minus debeatur neve quid minus eis persequi exigere liceat, quaeque hereditates eis liberisve* eorum obvenerunt, ut eas habeant possideant fruanturque; quaeque ei liberi posteri uxoresve eorum ab aliis persequentur, sive quid ab eis liberis* posteris* uxoribusve eorum alii persequentur, ut eis liberis posteris uxoribusve eorum ius et potestas sit, sive* in patria suis legibus velint iudicio certare sive* apud magistratus nostros Italicis iudicibus, sive* in civitate libera aliqua earum, quae semper in amicitia populi Romani manserunt, ubi* velint uti* ibi* iudicium de eis rebus fiat. Si* qua iudicia de eis absentibus, postquam e patria profecti sunt, facta sunt, ea uti in integrum restituantur et de integro iudicium ex senatus consulto fiat. Si* quas pecunias civitates eorum publice debeant, in eas pecunias nei quid dare debeant; magistratus nostri quicumque* Asiam Euboeam locabunt vectigalve Asiae Euboeae imponent, curent ne quid ei dare debeant. -- utique* Q. Lutatius, M. Aemilius cos. alter ambove, si* eis videretur, eos in amicorum* formulam referundos curarent, eisque tabulam Aheneam amicitiae in Capitolio ponere sacrificiumque facere liceret, munusque eis ex formula locum lautiaque quaestorem urbanum eis locare mittereque iuberent. Sique* de suis rebus legatos ad senatum mittere legative* venire* vellent, uti eis liberis* posterisque* eorum legatos venire mittereque liceret. Utique* Q. Lutatius, M. Aemilius cos. alter ambove, si* videatur eis, litteras ad magistratus nostros, qui* Asiam Macedoniam provincias optinent, et ad magistratus eorum mittant, senatum velle et aequom censere ea ita fieri* ita uti* eis e re publica fideque sua videatur. Censuere.