| |
. .

Clementia Caesaris: , , .

: . . 11. , 2002. . 7180.

.71 , clementia Caesaris. , , . , :

1. , , , .

.72 2. , , 1.

clementia Caesaris , . .

. , clementia , 2. , 3. . . , 4. . , ,   5. . . , , : 1) , 2) , 3) 6. , clementia. ,   .

.73 . . 7. , , 8. . , , , 9. , , 10.

, . , , , , (ἢ βίᾳ χειρούμενος ἢ φιλανθρωπίᾳ  App. BC. II. 35. 141). . , 11. , , , 12.

, . ,   . . 11 49 . . . : Haec nova sit ratio vincendi: ut misericordia et liberalitate nos muniamus ( .74     Cic. Att. IX. 7c. 1). .

1. clementia.

2.   vincendi.

. clementia . , . , , clementia,   lenitas, humanitas, temperantia13. , clementia, , ,   ( ). , ,   ius lex, 14.

, . , clementia, , 15. , clementia, , : clementia ergo non tantum honestiores, sed tutiores praestat, ornamentumque imperiorum est, simul certissima salus (Sen. De clem. I. 11. 4). , , . - , : clementia est temperantia animi in potestate ulciscendi vel lenitas superioris adversus inferiorem in constituendis poenis (Sen. De clem. II. 3. 1).

.75 clementia , , , , . . , clementia , (Plut. Caes. 57; App. BC. II. 106. 443; Dio Cass. XLIV. 6. 4). : 44 . . ., 4 CLEMENTIA CAESARIS16. : ߅ , 17. , 63 . . .: , -, (Cupio, patres conscripti, me esse clementem  Cic. Cat. I. 2. 4). , , clementia , .

. , . , .

, , clementia18, , , 19, , ,   misericordia, liberalitas, .76 mansuetudo, moderatio, beneficium, humanitas20. , , : vel humanitatis vel clementiae vel misericordiae. : ad clementiam tuam confugio (Cic. Pro Ligar. X. 30). : delicti veniam peto, ut ignoscatur oro ( , )21.

, , clementia , , , .

, clementia . , , , , , 22. , , , , , , (natura non esset crudelem, sed quod putaret popularem esse clementiam; quod si populi studium amisisset, crudelem fore)23. , , 24.

clementia: , . 25. .77 (Suet. Iul. 75. 2). ,   (Plut. Caes. 48). , , , 26. clementia 27.

, , . clementia.

, , , , , . , . , , , , clementia 28. . . , 29. , . . . , , clementia 30.

.78 , , , 31. . clementia , 32.

clementia, , , , . , : 33. , , . , , , , (Cic. Att. VIII. 16. 2: insidiosa clementia). , (Cic. Phil. II. 45. 116: adversarios clementiae specie devinxerat). clementia 34. , , . , , . 49 . . ., ,   clementia Caesaris.

clementia, . . , . , . . ( . . ), , , .   .

, . , . , . . , .79 clementia . . , . , 35. .

clementia . , , , , . . , 46 . . . 36.

, 37. clementia, . , , . , , , , : , , , , , (Ps.-Caes. Bell. Afr. 97).

, 46 . . . ,   . . . , , .80 , , 38.

, , clementia . , . Clementia  , . , . clementia Caesaris ,   . , .


 • 1., : . .  / . . . . . . ., 1908. . 472473; . . ., 1941. . 3. . 301, 388; .  / . . ., 1916. . 2. . 221222; Gelzer M. Caesar. Der Politiker und Staatsmann. Wiesbaden, 1983. S. 193, 249; Christ K. Geschichte der römischen Kaiserzeit. Von Augustus bis zu Konstantin. München, 1992. S. 45 f.; . . . ., 1956. . 309; . . . ., 1948. . 458; . . . . . . ., 1969. . 136. clementia, . . , ( .  / . . . . . . . . ., 1899. . 208). , . . .
 • 2 . . . . 2. . 222. Concordia ordinum  (.: . . - . ( I . . .). ., 1952. . 182).
 • 3 . . . . 3. . 301.
 • 4 , , ( . . : . ., 1991. . 86).
 • 5Taylor L. R. Party politics in the Age of Caesar. Berkeley, 1949. P. 164 f.
 • 6 . . . ., 1976. . 316. , , ( . . 314).
 • 7 . . . . 190, 313.
 • 8.: Treu M. Zur clementia Caesaris // MH. 1948. Bd. 5. S. 197 ff.  . . , clementia (Wirszubski Ch. Libertas as a political idea at Rome during the late republic and early principat. Cambr.; N. Y., 1968. . 151).
 • 9Caes. BC. I. 14; App. BC. II. 35. 14136. 143; Plut. Caes. 33; Cic. Att. VII. 11. 1. . . , , , , , ( . . . . . 266). , . . , . . , ( . . . ., 1964. . 232).
 • 10 , , ; , . (.: Caes. BC. I. 7; App. BC. II. 32. 12833. 133; Plut. Caes. 31. .: Eutrop. VI. 19. 2).
 • 11Vell. II. 50. 1; App. BC. II. 38. 150; Caes. BC. I. 23; Plut. Caes. 34; Suet. Iul. 34. 1.
 • 12, . , , (.: Cic. Pro Ligar. XI. 33: Te enim dicere audiebamus, nos omni adversarios putare, nisi qui nobiscum essent: te omnes, qui contra te non essent, tuos). , , : App. BC. II. 37. 148; Caes. BC. I. 33; Plut. Caes. 33; Pomp. 65; Suet. Iul. 75. 1.
 • 13Collins J. Caesar as Political Propagandist // ANRW. 1972. Vol. 1. P. 959 f. , civis bonus, . Clementia, ,  , , .
 • 14.: . : , ,  / . . . . . ., 1989. . 70; .  / . . . . , . . . ., 1991. . 535; . . : . .; , 1994. . 394; Wirszubski Ch. Op. cit. P. 152. , , (Caes. BC. III. 1).
 • 15De Souza V. Politische Aussage und Propaganda auf Denkmälern spätrepublikanischen und augusteischen Zeit. München, 1974. S. 46. . . , clementia , ( . .  // . . ., 1998. . 284 .).
 • 16Cohen H. Description historique des monnaies frappees sous lEmpire Romain communement appelées medailles imperiales. Graz, 1955. Vol. 1. P. 16.  44).
 • 17RGDA. 3. 1. . . , 36 . . . ( . . . . . 284. .: Kienast D. Augustus. Prinzeps und Monarch. Darmstadt, 1982. S. 64). . , 42 . . . , , (καὶ προσυπισχνούμενος πάντα καὶ πρᾴως καὶ φιλανθρώπως κατὰ τὸν πατέρα ποιήσειν) (Dio Cass. XLVIII. 3. 6). , clementia , , (RGDA. 34. 2. Cp.: Dess. I. 82). .: Christ K. Op. cit. S. 88; Kienast D. Op. cit. S. 82 f.; . . . . . 282288.
 • 18Cic. Att. VIII. 16. 2; X. 4. 8. .: Fam. VI. 6. 8. . : Taylor L. R. Op. cit. P. 164; Hellegouarch J. Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la république. P., 1963. P. 261 f.
 • 19   clementiae tuae (Cic. Pro Deiot. XIV. 43),   tam inusitatam inauditamque clementiam (Cic. Pro Marc. I. 1)   O clementiam admirabilem atque omnium laude, praedicatione, litteris monumentisque decorandam! (Cic. Pro Ligar. II. 6).
 • 20., : Cic. Pro Marc. I. 1; III. 9; VI. 16, 19; VII. 21; Pro Ligar. I. 1, III. 6; VIII. 23; Pro Deiot. XIV. 40.
 • 21Cic. Pro Ligar. X. 30. , clementia misericordia.   (non libertationem culpae),   (errati veniam  Cic. Pro Ligar. I. 1). . : Hellegouarch J. Op. cit. P. 261, 263.
 • 22.: . . . . 316; . . . . 383; De Souza V. Op. cit. S. 43; Christ K. Op. cit. S. 46.
 • 23Cic. Att. X. 4. 8. . , .
 • 24.: Sall. Cat. 54. 23. (Vell. II. 55. 2, 56. 3, 57. 1; Suet. Iul. 75. 1). , , , , (Nic. Dam. Vita Caes. 19. 59, 19. 62) (XLVIII. 3. 6). , clementia : ἐπιείκεια, πρᾳότης (.: . . . . . 284).
 • 25., , : movebatur etiam misericordia civium quos interficiendos videbat quibus salvis atque incolumibus rem obtinere malebat ( , , ,  / . . . ) (Caes. BC. I. 72). , (Caes. BC. I. 74; I. 87); (III. 27) . . , (Sall. Ep. I. 2. / . . . ). . : Collins J. Op. cit. P. 960 f.
 • 26Vell. II. 52. 6. , (Cic. Pro Ligar. VI. 19: quis non eam victoriam probet, in qua occiderit nemo, nisi armatus? ( , , ?). (Caes. BC. III. 98).
 • 27 clementia , : nullum ornamentum principis fastigio dignius pulchriusque est, quam illa corona ob cives servatos (Sen. De clem. I. 26. 5). ., : De Souza V. Op. cit. P. 45. Corona civica  .
 • 28 . . . . 3. . 301. . , , ; . .: Collins J. Op. cit. P. 959 ff.
 • 29 . . . ., 1908. . 272273, 280.
 • 30 . . . . 313314. . . (Gelzer M. Op. cit. P. 249 f.; Taylor L. R. Op. cit. P. 165).
 • 31 . . . . 316.
 • 32 . . . . 383. , , , , .
 • 33Cic. Att. IX. 7c. 1: vincendi. 49 . . .: (Caes. BC. I. 32).
 • 34., .: . . . . 208; . . . . . 472; Christ K. Op. cit. S. 45 f.; . . . . . 86. . . ( . . . . 317).
 • 35 . . . . 3. . 391392. . . ( . . . . . 280). .
 • 36 . . . . 213.
 • 37 . (Plut. Caes. 53; Cat. Min. 6162). , , .   (Nic. Dam. Vita Caes. 7. 16). , , . , , , , (Suet. Iul. 75. 3). - , (Ps.-Vict. De vir. ill. 78. 9). , , (App. BC. II. 100. 416). - : ; ; , (Ps.-Caes. Bell. Afr. 8991). : , (Vell. II. 55. 2).
 • 38.: , , , , , 养 (Vell. II. 56. 1); , (Suet. Iul. 75. 4); , (App. BC. II. 107. 448).
 • 1264888883 1266494835 1263488756 1287068204 1287503749 1287596727