|
. .

(. 339383): *

: . . 13. , 2009. . 419434.

.419

. 1. .

.420

(II . . .) (. 339383) , (. 270446). , (. 355) , (. 353), . .

, , (. 339344). , XIV . (. 1344 . - )1, (Polyb. II. 14. 4) (Strabo. V. 1. 2). , : 2.

- , , - , (. 347349: / , . 350356: , . 357: , . 362: , . 375377: , , . 379: ). , (. 368), (. 369) (. 373).

- 3.

.421


Μέσσῳ δ᾿ ἀμφοτέρων παραπέπταται Αὐσονὶς ἄκρη,

πουλυτενής τὴν μέν τε μέσην ὄρος ἄνδιχα τέμνει
340

ὀρθόν, ἅτε στάθμῃς ἰθυμμένον οὐκ ἂν ἐκεῖνο

ἴδρις μωμήσαιτο σοφῆς ὑποεργὸς Ἀθήνης

ὅν ῥά τε κικλήσκουσιν Ἀπέννιον ἐκ δὲ βορείης

Ἄλπιος ἀρχόμενον Σικελὴν ἐπὶ πορθμίδα λήγει.

Πολλὰ δέ μιν φῦλ᾿ ἀμφί, τά τοι ῥέα πάντ᾿ ἀγορεύσω,
345

ἀρξάμενος πλευρῆς ζεφυρίτιδος ἐκ βορέαο

Τυρσηνοὶ μὲν πρῶτ᾿ ἐπὶ δέ σφισι φῦλα Πελασγῶν,

οἵ ποτε Κυλλήνηθην ἐφ᾿ ἑσπερίην ἅλα βάντες,

αὐτόθι ναιήσαντο σὺν ἀνδράσι Τυρσηνοῖσιν.

Τοῖς δ᾿ ἐπὶ μέρμερον ἔθνος ἀγαυῶν ἐστι Λατίνων,
350

γαῖαν ναιετάοντες ἐπήρατον, ἧς διὰ μέσσης

Θύμβρις ἑλισσόμενος καθαρὸν ῥόον εἰς ἅλα βάλλει,

Θύμβρις ἐϋρρείτης, ποταμῶν βασιλεύτατος ἄλλων,

Θύμβρις, ὃς ἱμερτὴν ἀποτέμνεται ἄνδιχα Ῥώμην,

Ῥώμην τιμήεσσαν, ἐμῶν μέγαν οἶκον ἀνάκτων,
355

μητέρα πασάων πολίων, ἀφνειὸν ἔδεθλον.

Τῇ δ᾿ ἐπὶ Καμπανῶν λιπαρὸν πέδον, ἦχι μέλαθρον

ἁγνῆς Παρθενόπης, σταχύων βεβριθὸς ἀμάλλῃς,

Παρθενόπης, ἣν πόντος ἑοῖς ὑπεδέξατο κόλποις.

Πρὸς δὲ νότον, μάλα πολλὸν ὑπὲρ Σειρηνίδα πέτρην,
360

φαίνονται προχοαὶ Πευκεντίνου Σιλάροιο

ἄγχι δὲ Λευκανοὶ καὶ Βρέντιοι ἄνδρες ἔασι,

τοσσάτιον ναίοντες, ὅσον Λευκὴν ἐπὶ πέτρην.

Κεῖθεν δ᾿ ἐς βορέην Ζεφύρου παραφαίνεται ἄκρη

τῇ δ᾿ ὑπὸ Λοκροὶ ἔασιν, ὅσοι προτέροις ἐτέεσσιν
365

ἦλθον ἐπ᾿ Αὐσονίην, σφετέρῃς μιχθέντες ἀνάσσῃς,

τῶν καὶ νῦν γένος ἐστὶν ἐπὶ προχοῇσιν Ἄληκος.

Τοὺς δὲ μεθ᾿ ἑξείης Μεταπόντιοι ἐγγύθε δέ σφεων

ἱμερτὸν πτολίεθρον ἐϋστεφάνοιο Κρότωνος,

ναιόμενον χαρίεντος ἐπ᾿ Αἰσάρου προχοῇσιν,
370

ἔνθα κεν αἰπὺν ἴδοιο Λακινιάδος δόμον Ἥρης.

Ἔστι δέ τοι κἀκεῖθι, Διὸς μέγα χωσαμένοιο,

δειλαίη Σύβαρις, ναέτας στενάχουσα πεσόντας,

μηναμένους ὑπὲρ αἶσαν ἐπ᾿ Ἀλφειοῦ γεράεσσιν.

Σαυνῖται δ᾿ ἐπὶ τοῖσι μέσην χθόνα ναιετάουσι
375

καὶ Μαρσῶν θοὰ φῦλα Τάρας δ᾿ ἁλὸς ἐγγύθι κεῖται,

ἥν ποτ᾿ Ἀμυκλαίων ἐπολίσσατο καρτερὸς Ἄρης.

Ἑξείης δ᾿ ἐπὶ τοῖσι Καλαβρίδος ἤθεα γαίης,

φῦλά τ᾿ Ἰηπύγων τετανυσμένα μέσφ᾿ Ὑρίοιο

παραλίης, Ὑρίου, τόθι σύρεται Ἀδριὰς ἅλμη
380

πόντον ἐς ἀγχίπορον Ἀκυλήϋον ἔνθα νένασται

ἄστυ Τεγεστραίων, μυχάτου ἐπὶ πείρασι πόντου.

Τόσσα μὲν Αὐσονίην περιβόσκεται ἔθνεα γαῖαν.

.422

[, sc. ], (340) , : [] . (sc. ) ; , . (345) [] [], , - :   ,   , , , . (350)   , , , , , , , [ ] , (355) , , , .
, [] , [],  , . (360) , , ; [] , [] [] . ; (365)   , , , .
  ;   [ ] , , (370) , .     [,] [] , - [ ] . (375) ; [] , . , [] , (380) [] ,   , . .

.423 339340. Μέσσῳ δ᾿ ἀμφοτέρων: ,     (.: Hom. Il. III. 426; VII. 277).

Αὐσονὶς ἄκρη: , , (. Αὐσονία: Lycophr. 593, 615, 702, 922, 1355; Apoll. Rhod. IV. 553, 660), (.: IG. XIV. 2067, 2137), . Αὐσονίην γαῖαν , . 383.

Αὐσονίς: (Aurunci), - (Serv. Ad Aen. VII. 727); , (Ps.-Scymn. 228229; Serv. Ad Aen. VIII. 328), (FGrH. 1. Frag. 61 = Steph. Byz. s. v. Νῶλα, F. 62 = Steph. Byz. s. v. Καπύα)4. (.: . 78, 366, 383 .). , (     Eust. Ad Dion. Per. 78)5. (, , ) (FGrH. 4. Frag. 111 = Dion. Hal. AR. I. 35. 3).

παραπέπταται Αὐσονὶς ἄκρη / πουλυτενής: . 9899 (Αὐσονίων παραπέπταται ἰσθμὸς / πουλυτενής, , ), , πουλυτενής, .

340342. ὄρος ὀρθὸν ἰθυμμένον: . . 343 ( ).

ἄνδιχα: , . 354, . 890  ἄνδιχα τέμνει ; ἄνδιχα διάνδιχα (Dion. Per. 315, 1070, 1084),   , (Hom. Il. I. 97; Apoll. Rhod. II. 575).

στάθμῃς: ( : ἐκ στάθμης) , , ( .: Eust. Ad Od. V. 245).

, στάθμη : ὤς τε στάθμη δόρυ νήϊον ἐξιθύνει τέκτονος ἐν παλάμῃσι δαήμονος, ὅς ῥά τε πάσης εὖ εἰδῂ σοφίης ὑποθημοσύνῃσιν Ἀθήνης,  / ,  / , (Il. XV. 410412)6. .424 (.: Apoll. Rhod. I. 1819: οἱ ἀοιδοὶ Ἄργον Ἀθηναίης καμέειν ὑποθημοσύνῃσι, , , / )7.

ἰθυμμένον: , στάθμη (ἐπὶ στάθμην ἴθυνε, Od. V. 245, XVII. 341, XXI. 44, XXI. 121, XXIII. 197), .

σοφῆς ὑποεργὸς Ἀθήνης: , , , , : θεᾶς ὑποεργὸς Ἀθήνης (I. 226)8.

οὐκ ἂν ἐκεῖνο ἴδρις μωμήσαιτο σοφῆς ὑποεργὸς Ἀθήνης: , : οὔ κεν Ἀθηναίης χειρῶν δεδιδαγμένος ἀνὴρ / ἄλλῃ κολλήσαιτο κυλινδόμενα τροχάλεια / τοῖά τε καὶ τόσα πάντα περὶ σφαιρηδὸν ἑλίσσων,  / , / (Phaen. 529531 Martin). χεῖρες Ἀθηνᾶς (ibid. 529) ὑποεργὸς Ἀθήνης (Apoll. Rhod. I. 226)   , , , (ὄρος ὀρθὸν ἰθυμμένον  Dion. Per. 340341), .

343344. ὅν ῥά τε κικλήσκουσιν: (. . 205: ἥν ῥά τε κικλήσκουσι) .: Hom. Il. II. 813: τὴν ἤτοι ἄνδρες Βατίειαν κικλήσκουσιν, (.: Tsavari. Op. cit. P. 58) Arat. Phaen. 245: ὅν ῥά τε καὶ σύνδεσμον ὑπουράνιον καλέουσιν, .

Ἀπέννιον: ( . . ν, sc. ὄρος, τὸ Ἀπένιον  Eust. Ad Dion. Per. 340) , , ,   (Ἄλπιος ἀρχόμενον, . 344) (. ) (Σικελὴν ἐπὶ πορθμίδα, . 344)  (. : Strabo. II. 5. 29, V. 1. 3; Plin. NH. III. 48; Mela. II. 58; Ptol. Geogr. III. 1. 44, 45).

, -, , , (. 638 sq., 890). , (.: Strabo. V. 1. 2) .425 ( , : II. 14. 4)9.

344. Σικελὴν ἐπὶ πορθμίδα: (. . 80) ; πορθμίς (.: Eur. Hipp. 752) πορθμός (Eust. Ad Dion. Per. 80).

345346. ἀγορεύσω: . : ἀληθέα πάντ᾿ ἀγορεύσω (Od. III. 254; XVI. 61).

ἀγορεύσω ἀρξάμενος: , - , (Strabo. V. 4. 1 sqq.).

ἀρξάμενος πλευρῆς ζεφυρίτιδος ἐκ βορέαο: , . 727. - , , .

347349. Τυρσηνοί: ( . 294, 349) / , - . : (. 294); , , ; - ( .- (II . . .) (Ps.-Scymn. 217221 Marcotte)).

φῦλα Πελασγῶν Κυλλήνηθεν: .- , (Ps.-Scymn. 217219 Marcotte). , , , (Ephor. FGrH. 70. Frag. 113 = Strabo. V. 2. 4 Schol. in Dion. Per. 348; Frag. 142 = Strabo. VII. 7. 10); .: Eust. Ad Dion. Per. 347: φασὶ δὲ ἀνέκαθεν Ἀρκάδες γενέσθαι τοὺς Πελασγούς, , . , 10. , , : Κυλλήνηθεν / (.: Schol. in Dion. Per. 348: Κυλλήνη ὄρος Ἀρκαδίας; Eust. Ad Dion. Per. 347: ἀπὸ τῆς κατὰ Ἀρκαδίαν Κυλλήνης), . , 11.

.426 ἑσπερίην ἅλα: . . 45 58, ,   /.

350. μέρμερον ἔθνος ἀγαυῶν Λατίνων: (Eust. Ad Dion. Per. 350); .: Ps.-Scyl. 8 ( ).

μέρμερον: . (, , , , : VIII. 453; X. 289 .), (Theog. 603), (Alex. 949), (Ther. 248); .: Plato. Hipp. Ma. 290e (); . : Eust. Ad Dion. Per. 350.

352354. Θύμβρις Θύμβρις Θύμβρις: .

(βασιλεύτατος, . 353), (. . ) , (ἱμερτὴν Ῥώμην, . 354), (Ῥώμην τιμήεσσαν, . 355) (ἄνδιχα), ( ) (Eust. Ad Dion. Per. 350)12.

Θύμβρις: (Θύβρις . , 1828) , , (Plut. Rom. 1. 1 etc.; AP. 9. 352; Herodian. I. 11)13. Thybris (: Verg. Aen. II. 782; III. 500; VIII. 330; Ovid. Met. XV. 432; Fast. III. 524; VI. 714; Lucan. VI. 810 .), (.: Serv. Ad Aen. VII. 31: Tiber in poemate Thybris vocatur).

καθαρὸν ῥόον: , - ( , .: Verg. Aen. VII. 31; Hor. Od. I. 2. 13; II. 3. 8; Sat. II. 1. 8 .)14.

εἰς ἅλα: . . ; , , (Strabo. V. 2. 1; Dion. Hal. AR. I. 9; Plin. NH. III. 53).

καθαρὸν ῥόον εἰς ἅλα βάλλει: , , . 783. . (Apoll. Rhod. II. 401: Φάσις εὐρὺν ῥόον εἰς ἅλα βάλλεὶ; II. 744: εἰς ἅλα βάλλων).

ἐϋρρείτης: (Il. VI. 34: Σατνιόεντος ἐϋρρείταο παρ᾿ ὄχθας, , Od. XIV. 257: Αἴγυπτον ἐϋρρείτην, ) : . 848 ( ), 984 ( ), 1152 ( ).

.427 ποταμῶν βασιλεύτατος ἄλλων: , . hapax legomenon (Ἀτρεΐδη σὺ γὰρ βασιλεύτατός ἐσσι, :   Hom. Il. IX. 69)  , .

ἱμερτήν: (. . 369  , . 537 845) hapax legomenon: ἱμερτὸν Τιταρησσόν, , Il. II. 751 (.: Hom. hymn. Cer. 417; Hom. hymn. Merc. 510; Hom. hymn. Ven. 2 3; Hesiod. Theog. 576577: στεφάνους ἱμερτούς; Pind. Ol. VI. 8: ἐν ἱμερταῖς ἀοιδαῖς; Pyth. III. 99; IX. 75; . : ἱμερτὴ Πιτύεια  IV. 565).

ἀποτέμνεται: (περιτέμνεται terminus technicus , Arat. Phaen. 4950 Martin), 15, .

354356. Ῥώμην / Ῥώμην:   , .

Ῥώμην τιμήεσσαν: (Hymn. 4. 218: Ἥρα τιμήεσσα, πολὺ προὔχουσα θεάων, , , !, . . . )16.

ἐμῶν μέγαν οἶκον ἀνάκτων: imitatio cum variatione , (Frag. 112. 8 Pfeiffer: χαῖρε, Ζεῦ, μέγα καὶ σύ, σάω δ᾿ [ὅλο]ν οἶκον ἀνάκτων, , , () ), 17.

ἐμῶν ἀνάκτων: , ἄναξ , (Eust. ad Dion. Per. 350). . (ἐμῶν), , , . , I . . ., II . . .18

.428 μητέρα πασάων πολίων: ( ),   μητρόπολις (, ), , , : μεγαλὰν πολίων ματρόπολιν [ ] (Pind. Pyth. IV. 1920).

τὸ ἔδεθλον: , , ἔδαφος (Eust. Ad Dion. Per. 350), , ; (.: Call. Hymn. 2. 62, 72; 4. 228; Frag. 12. 4, 162. 1 Pfeiffer; Apoll. Rhod. IV. 331, 630; Lyc. Alex. 987, 800: ἐδέθλιον). ἀφνειόν , (.: Hom. Il. II. 825 .; Hes. Frag. 134. 2; Pind. Ol. VII. 1; Apoll. Rhod. I. 57), (. 258: ἀφνειὴν πόλιν  ), (. 564, 734, 955, 1004).

357. Καμπανῶν λιπαρὸν πέδον: , : Plin. NH. III. 60; Strabo. V. 4. 3 .

357359. μέλαθρον: , ,   ( ), (Il. II. 414, : Od. XVIII. 150; XIX. 544; XXII. 239); .: Aesch. Frag. 160 Radt; Aristoph. Av. 1247; Thes. 41, 874; Lycoph. Alex. 770.

ἁγνῆς Παρθενόπης Παρθενόπης: ,   , , (Hom. Od. XII. 167 sqq.). ( , ) , , (Hom. Od. XII. 189191: ἴδμεν ἴδμεν).

, , , (Tim. FGrH. 566. Frag. 98 = Schol. in Lycophr. 732; . : Jacoby Bd. IIIb. S. 580 f.; .: Arist. Mir. 103; Lycoph. Alex. 717718; Strabo. I. 2. 13, 18; V. 4. 7; Eust. Ad Hom. Od. XII. 167)19. , ( ) (Strabo. V. 4. 7; Ovid. Met. XIV. 101; Plin. NH. III. 62; Sil. Ital. XII. 33; Solin. II. 9; Steph. Byz. s. v. Νεάπολις). , μέλαθρον ἁγνῆς Παρθενόπης ( ) .

, , ; , , (Eust. Ad Dion. Per. 358); Schol. In Dion. Per. 358, - , . .429 (P. Berol. 2179, P. Berol. 7927, P. Berol. 9588), II . . .20

ἁγνῆς: , (Od. V. 123; XVIII. 202 .), : (. ), (Hom. hymn. Cer. 203, 439), (Hom. Od. XI. 386; Hom. hymn. Cer. 337), (Pind. Pyth. IX. 64).

. ἁγνόν (. . ), (domus Parthenopes castissima)21; : ἁγνὴν τὴν Παρθενόπην (Eust. Ad Dion. Per. 358).

360. Σειρηνίδα πέτρην: , hapax legomenon ; . : Ps.-Scymn. 225 (Σειρηνίδες νῆσοι); Tzetz. Chil. I. 341 (πέτρας Σειρηνίδας).

(V. 4. 8). (. ) ; , (.: Eratosth. IA. 12 Berger = Strabo. I. 2. 12; Arist. Mir. 103).

, XVII ., , Σειρηνὶς πέτρα , , . . 22.

361. Πευκεντίνου Σιλάροιο: (. . ),   , (Strabo. V. 4. 13; Plin. NH. III. 71).

Πευκεντί(ν)ου: , (Schol. in Dion. Per. 360), ν, Πευκέντιον (Eust. Ad Dion. Per. 358).

- (Πευκετιεῖς, διήκοντες ἀπὸ τοῦ Τυρσηνικοῦ πελάγους εἰς τὸν Ἀδρίαν, ,   Ps.-Scyl. 15; .: Schol. in Dion. Per. 375, ) , (μετὰ δὲ τὴν Καμπανίαν καὶ τὴν Σαυνίτιν ἐπὶ μὲν τῇ Τυρρηνικῇ θαλάττῃ τὸ τῶν Πικέντων ἔθνος οἰκεῖ, μικρὸν ἀπόσπασμα τῶν ἐν τῷ Ἀδρίᾳ Πικεντίνων, , ,   ,   Strabo. V. 4. 13).

362363. Λευκανοὶ καὶ Βρέντιοι: (Lucani; .430 Βρέντιοι Βρέττιοι τ23; . : Βρύττιοι  App. BC. IV. 43; V. 19; Βρούττιοι  Ptol. Geogr. III. 1. 9; Bruttii Liv. VIII. 24 .).

/, /, , ; (Strabo. V. 3. 1; VI. 1. 2), (Plin. NH. III. 71).

Λευκὴν ἐπὶ πέτρην: ( , ) , (. ), , , (.: Thuc. VII. 35; Strabo. V. 1. 3; VI. 1. 7; Plin. NH. III. 74; Ptol. Geogr. III. 1. 9) Bruttium promontorium (Plin. NH. III. 5; Mela. II. 68). . : τῶν Λευκανῶν καὶ Βρεττίων διεξιόντα τελευτᾷ πρὸς τὴν Λευκόπετραν, (sc. ,) ( ) , (Strabo. V. 1. 3).

,   ,  .

364. Ζεφύρου ἄκρη: (. ) Ζεφύριον ( Strabo. VI. 1. 7; Ptol. Geogr. III. 1. 10. .: Eust. Ad Dion. Per. 364; .: Schol. in Dion. Per. 361). () (Eust. Ad Dion. Per. 364).

365367. Λοκροί: , (. Ps.-Scyl. 13; Ps.-Scymn. 312317 Marcotte, , . 187188).

Λοκροὶ Ἐπιζεφύριοι (Hecat. FGrH. 1. Frag. 83; Hdt. VI. 23 .) Λοκροὶ Ζεφύριοι (.: Λοκρῶν οἵ τ᾿ ἀργίλοφον πὰρ Ζεφυρίου κολώναν ν[αίονθ᾿ ὑπὲ]ρ Αὐσονία[ς ἄκρας], λι[παρὰ πόλ]ις, ,   Pind. Frag. 140b Snell; .: Pind. Ol. X. 13: πόλιν Λοκρῶν Ζεφυρίων, .)24.

σφετέρῃς μιχθέντες ἀνάσσῃς: (F. 547 Rose): , , , , , ( : Schol. in Dion. 361; .431 : Tim. FGrH. 566 Frag. 12 Jacoby = Polyb. XII. 5, 7)25.

μιχθέντες ἀνάσσῃς: πεισθέντες ἀνάσσῃ ( ἀνάσσῃς) μιχθέντες. , , , , (Eust. Ad Dion. Per. 364: ἄνασσαν τὴν Ῥώμην νοοῦντες, ),   , , μιχθέντες ἀνάσσῃ ( , . 360: reginam propriam venere secuti). . , , μιχθέντες ἀνάσσῃ , 26.

367. Ἄληκος: (. , ; .: Raschieri A. A. Op. cit. P. 79) ( : III. 99) (Tim. FGrH. 566. Frag. 43b = Strabo. VI. 1. 9; Avien. 515; Prisc. 361).

368. Μεταπόντιοι: , (.: Hdt. IV. 15. 12; Ps.-Scyl. 14; Arist. Mir. 108; Ps.-Scymn. 326329 Marcotte; Strabo. VI. 1. 15; Eust. Ad Dion. Per. 368)27.

369371. Κρότωνος: () , VIII . . .; .: Ps.-Scyl. 13; Ps.-Scymn. 323325 Marcotte; Dion. Hal. AR. II. 59. 3; Strabo. VI. 1. 1228.

: (Strabo. VI. 1. 12; Schol. in Dion. 369; Eust. Ad Dion. Per. 369)29. (Tim. FGrH. 566. Frag. 44 = Athen. XII. 522a), , (Arist. Mir. 96).

ἐϋστεφάνοιο Κρότωνος: , , ἐϋστέφανος () , (Schol. in Dion. Per. 369; Eust. Ad Dion. Per. 369).

, , , ἐϋστεφάνοιο Κρότωνος εὐ- , , . . , (ἐϋστεφάνῳ ἐνὶ Θήβῃ, , Il. XIX. 99), (Ἰλίῳ μέλλοντες ἐπὶ στέφανον τεῦξαι, , Ol. VIII. 32) (νῦν δ᾿ ἀπὸ μὲν στέφανος πόλεως ὄλωλεν,   ; , . . , Frag. 46 Page)30.

.432 Αἰσάρου: , (Eust. Ad Dion. Per. 369); .: Theocr. Id. IV. 17; Strabo. VI. 1. 12. , , 31.

αἰπὺν Λακινιάδος δόμον Ἥρην: (. ) , , , (Serv. Ad Aen. III. 552)32; , , , (Schol. in Theocr. IV. 32 sq.; cp.: Diod. IV. 32 sq.; Lycophr. 856)33. , (Ad Aen. III. 552); , , , (ὄρχατος, ; ), (857; Schol. in Lycophr. 857), 34; . : Ps.-Scyl. 13; Strabo. VI. 1. 11; Liv. XXIV. 3; Eust. Ad Dion. Per. 371.

372374. Σύβαρις: () , VIII . . . .

, (.: Heracl. Pont. Frag. 49 Wehrli = Athen. XII. 552a; Ps.-Scymn. 340356 Marcotte); 511/510 . . . 35. .: Herod. VI. 127. 1; Tim. FGrH. 566. Frag. 50; Diod. XII. 9. 2; Strabo. VI. 1. 13; Eust. Ad Dion. Per. 373.

375. Σαυνῖται καὶ Μαρσῶν φῦλα: ( , .: Eust. Ad Dion. Per. 375) (Ps.-Scyl. 15; Diod. XX. 64 .; Strabo. V. 4. 12)36.

, IV . . . (Diod. XX. 101; Strabo. V. 3. 13; Liv. VIII. 29; IX. 45; .: Schol. in Dion. Per. 375, ).

, .

376377. Τάρας ἥν ποτ᾿ Ἀμυκλαίων ἐπολίσσατο καρτερὸς Ἄρες: ,   (. . ), .433 VIII . . . ; , , (Eust. Ad Dion. Per. 376)37. .: Hdt. I. 24. 12; III. 136. 1; III. 138. 2; Ephor. FGrH. 70. Frag. 216 = Strabo. VI. 3. 3; Ps.-Scyl. 14; Ps.-Scymn. 330333 Marcotte; Diod. XV. 66; Paus. X. 10. 8.

378379. Καλαβρίδος ἤθεα γαίης φῦλα τ᾿ Ἰηπύγων:   Καλαβρία ( Calabria) - (. . ). , , , , , . VII . . . - , 38.

379380. μέσφ᾿ Ὑρίοιο παραλίης, Ὑρίου: Hyria ( : Hdt. VII. 170; Strabo. VI. 3. 6; Plin. NH. III. 100)39. Hyrion, (. ), (Strabo. VI. 3. 9: Οὔριον; Ptol. Geogr. III. 1. 14: Ὕριον), ( παραλίης) (Eust. Ad Dion. Per. 378). . : Κρεῖον δ᾿ εἰς ὄρος ᾠκίσατο, Κρεῖον ὄρος ( , /   Call. Hymn. 5. 4041)40.

380. Ἀδριὰς ἅλμη: Hyria/-on, (.: . 92 sq.), (. 382), 41. .: Ps.-Scyl. 14, λιμὴν Ὑδρούς .

381. πόντον Ἀκυλήϊον: (.: Eust. Ad Dion. Per. 378 389: ὁ Ἀκυλήϊος κόλπος) , , (Ἀκυληΐα: , . Strabo. IV. 6. 9; V. 1. 8; Ἀκουιληΐα: Ptol. Geogr. III. 1. 29; VIII. 8. 6). , , (ἀκύλας) , aquila () (Eust. Ad Dion. Per. 378).

382. ἄστυ Τεγεστραίων: . . () (. ), ( Strabo. VII. 5. 2; Plin. NH. III. 127128; , ,   Ptol. Geogr. III. 1. 27). Τεγεστραίων Τεργεσταίων , , 42, , .434 : Τέγεστρα (Artemidor. Steph. Byz. s. v.; Marin. Ptol. Geogr. I. 15. 4).

μυχάτου ( . 924): μύχιος, ; , (.: Call. Hymn. 3. 68; Apoll. Rhod. I. 170; Nic. Ther. 11).

383. τόσσα ἔθνεα: , (.: Dion. Per. 56, 320, 330, 363, 612, 627, 679, 761, 797, 960, 1034, 1062, 1166)  , .


Ekaterina V. Ilyushechkina (Moskau). Beschreibung Italiens in der Periegese des Dionysios von Alexandria (vv. 339383)

Der Aufsatz stellt einen historisch-philologischen Kommentar zu einem Abschnitt aus dem geographischen Lehrgedicht des Dionysios von Alexandria (genannt auch Periegetes, 2. Jh. n. Chr.) dar, der der Beschreibung Italiens gewidmet ist.

Der Abschnitt über die Apenninenhalbinsel (vv. 339383) steht im Zentrum der dionyseischen Beschreibung Europas (vv. 270446). Ein besonderer Platz in der Passage über Italien gehört dem ersehnten Rom, dem Prachthaus meiner Gebieter und dem Tiber, dem König vor allen den Flüssen, deren Beschreibung als ein Encomion zu Ehren der Hauptstadt des Imperiums betrachten werden kann. Auf diese Weise wird durch den Kompositionsaufbau indirekt auf die zentrale Stellung der Kaisermacht verwiesen.

Nach Dionysios wird die Halbinsel von Nord nach Süd von den Apenninen durchschnitten, wodurch Italien in zwei Hälften geteilt wird (vv. 339344). Es ist bekannt, dass der heutige Vergleich des Umrisses Italiens mit einem Stiefel erst im 14. Jh. entstanden ist (Amato (2005) 107. Nota 143), während für die Antike kennzeichnend war, die Silhouette Italiens mit einem Dreieck (Polyb. II. 14. 4) oder mit einer vierseitigen Figur (Strabo. V. 1. 2) zu vergleichen. Wahrscheinlich stellte sich Dionysios Italien auf ähnliche Weise vor: Als eine vierseitige Figur mit einem breiten Boden an den Alpen und einem verengten Teil an der Straße von Messina (vgl. auch die Vergleiche des Umrisses Italiens mit der Form eines Eichenblattes  Plin. NH. III. 43; Solin. 2. 20, oder eines Efeublattes  Schol. ad Arat. 236).

Die Aufzählung der italischen Völker und Stämme beginnt Dionysios von einem Punkt im Nordwesten, bewegt sich in Gedanken weiter entlang der Küste (wie in einem Periplus) und kommt so zum nordöstlichsten Punkt Italiens, neben dem heutigen Venedig (vv. 347349: Tyrrhener und Pelasger, vv. 350356: Latiner, v. 357: Kampaner, v. 362: Lukaner und Bruttier, vv. 375377: Samniten und Marser, v. 379: Japiger). Nur einmal verstoßt Dionysios gegen die übliche Aufzählung der griechischen Kolonien, als er zuerst Metapontium (v. 368), und erst danach Kroton (v. 368) und Sybaris (v. 373) erwähnt.


 • * .
 • 1Amato E. Introduzione // Dionisio di Alessandria. Descrizione della Terra abitata / A cura di E. Amato. Milano, 2005. P. 107. Nota 143.
 • 2 (Plin. NH. III. 43; Solin. 2. 20) (Schol. ad Arat. 236).
 • 3 : Dionysiou Alexandreos Oikumenes periegesis (ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ. Κριτική ἔκδοση) / Ed. Is. O. Tsavari. Ioannina, 1990.
 • 4. : Cancellieri M. Ausoni et Ausonia // Enciclopedia Vergiliana. Roma, 1984. Vol. 1. P. 420422.
 • 5. : Hülsen. Ausonia // RE. Hbd. 4. 1896. Sp. 2561.
 • 6 . . ,   . . ,   . . ,   . . ,   . . (, , . , , ,  / . . . . . ., 1992),   . . .
 • 7.: Amato E. Op. cit. P. 108. Nota 145.
 • 8Anhut E. In Dionysium Periegetam Quaestiones criticae. Diss Regimonti. 1888, P. 11; Tsavari Is. O. Op. cit. P. 58; Raschieri A. A. Dionigi dAlexandria. Guida delle terre abitate / A cura di A. A. Raschieri. Alessandria (Italia), 2004. P. 77.
 • 9.: Édition critique de la Périégèse de Denys / Par P. Counillon, these de 3e cycle, Université de Langue et Lettres de Grenoble 3, 1983. P. 197 (   Counillon).
 • 10 .: Briquel D. Les Pelasges en Italie. Recherches sur lhistoire de la légende. Rome, 1984. P. 6367; Amato E. Op. cit. P. 108109.
 • 11Brodersen K. Dionysios von Alexandria. Das Lied von der Welt / Zweisprachige Ausgabe von Kai Brodersen. Hildesheim; Zürich; New York, 1994. S. 131.
 • 12Hunter R. Aspects of technique and style in the Periegesis of Dionysius // Des Géants à Dionysos. Mélange offerts à F. Vian / Éd. par D. Accorinti et P. Chuvin. Alessandria, 2003. P. 352.
 • 13 .: Philipp H. Tiber // RE. 2. Reihe. Hbd. 11. 1936. Sp. 792804.
 • 14Bernhardy G. Geographi Graeci Minores ex recensione et cum annotatione Godofredi Bernhardy. Vol. 1. Dionysius Periegetes graece et latine cum vetustis commentariis et interpretationibus ex recensione et cum annotatione G. B. Pars prior et posterior. Lipsiae, 1828 (Nachdruck: Hildesheim; New York, 1974). P. 608; Amato E. Op. cit. P. 111.
 • 15Maass E. Aratea. B., 1892. P. 257258.
 • 16Counillon P. La Périégèse de la terre habitée et lHymne à Délos de Callimaque // REA. 2004. Vol. 106.1. P. 193.
 • 17Hunter R. Op. cit. P. 344; Counillon P. Op. cit. P. 193.
 • 18 . XIX . (117138 .); .: . .  // . . XV .-. . . . ., 2003. . 100103; .  // . , . . . . . 9. ., 2005. . 9499.
 • 19. : Pais E. The Temple of the Sirens in the Sorrentine Peninsula // AJA. 1905. Vol. 9. P. 18.
 • 20Ancient Greek Novels. The Fragments / Ed. S. A. Stephens, J. J. Winkler. Princeton, 1995. P. 72100.
 • 21Nicolai R. [.:] Is. O. Tsavari. Histoire du texte de la Description de la terre de Denys le Périégète. Jannina, 1990; Dionysiou Alexandreos Oikumenes periegesis (ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ. Κριτική ἔκδοση) / Ed. Is. O. Tsavari. Ioannina, 1990 // RFIC. 1992. Vol. 120. P. 483.
 • 22Salmasius Cl. Plinianae exercitationes in Solini. Utrecht, 16892. P. 45.
 • 23Counillon P. Op. cit. P. 200; Amato E. Op. cit. P. 118.
 • 24 .: Costamagna L., Sabbione C. Una città in Magna Grecia: Locri Epizefiri. Reggio Calabria, 1990.
 • 25. : Coccaro Andreou F. I moltiplici livelli de lettura della Periegesi della Terra abitata di Dionisio dAlessandria // Primum Legere. Annuario delle Attività della Delegazione della Valle del Salerno dell AICC. I / A cura di E. Amato, F. DAvino, A. Esposito. Salerno, 2002. P. 105133.
 • 26Nicolai R. Op. cit. P. 483; . : Amato E. Op. cit. P. 114118.
 • 27. : Mayer M. Metapontium // RE. 1932. Bd. 15. Sp. 1327.
 • 28Giangiulio M. Ricerche su Crotone arcaica. Pisa, 1989. Passim, . 131 s.
 • 29 .: Morgan C. Athletes and Oracles. The Transformation of Olympia and Delphi in the Eighth Century B. C. Cambr., 1990. P. 172178.
 • 30Salmasius Cl. Op. cit. P. 46.
 • 31 .: Gallo L. Ambienti e paesaggio in Magna Grecia: le fonti letterarie // Ambiente e paesaggio nella Magna Grecia. Atti del quarantaduesimo convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto, 58 ott. 2002). Taranto, 2003. P. 107132, . 119121.
 • 32Cp.: Roscher W. H. Hera (1) // Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie / Hrsg. von W. H. Roscher. Leipzig, 18841890. Bd. 1. Sp. 20862087; Raschieri A. A. Op. cit. P. 79.
 • 33. : Giangiulio M. Op. cit. P. 121130.
 • 34Giannelli G. Culti e miti della Magna Grecia. Firenze, 1963. P. 135151; Edlund I. E. M. The Sacred Geography of Southern Italy in Lycophrons Alexandra // Opuscula Romana. 1987. Vol. 16.2. P. 48.
 • 35Philipp H. Sybaris // RE. 2. Reihe. Hbd. 7. 1931. Sp. 10021011,   Sp. 1008; Giangiulio M. Op. cit. P. 270271.
 • 36 . .  // . . Miscellanea: (19201939). ., 2004. . 137151.
 • 37.: Wuilleumier P. Tarent, des origins à la conquéte romaine. P., 1939. Passim, . P. 2933; Kingsley B. M. The Reclining Heroes of Taras and their Cult // CSCA. 1979. Vol. 12. P. 201220; . : Malkin I. Myth and Territory in the Spartan Mediterranean. Cambr., 1994. P. 115142; Burgers G.-J. L. M. Constructing Messapian Landscapes. Amsterdam, 1998. P. 191194; . . . VII  V . . . ., 2004. . 320321.
 • 38Hülsen. Calabria // RE. Hlbd. 5. 1897. Sp. 13251326.
 • 39Bernhardy. Op. cit. P. 616.
 • 40Tsavari Is. O. Op. cit. P. 61.
 • 41Göthe A. De fontibus Dionysii Periegetae (Diss Göttingen). Gottingae, 1875. P. 26.
 • 42Raschieri A. A. Op. cit. P. 81.
 • 1303242327 1263912973 1303222561 1306569547 1306571682 1306668565