| |
. .

: . . 5. , 1983. . 6488.

.64 , . .65 , . , , . . , , ,   , , , .

, , . , 1, .

. ( 1,46 , 0,7 , 0,57 ), : , . . , , . . 2, .

XVI . --, 40  . . XIX ., -.

, .66 . -, . 1670 . , , . , - 6 1944 . , , , 3.

, , , , , , , , , .

XVII XVIII ., , 4. XIX . . 5. . , 6.

. , , () , , , , XIX , 7. . , 8. , , CIL 3162. .67 , . , , , , . , 9.

XX . , , , , .

1948 . . 10. , , -, , , ; -, , , . , , . , .

. 1948 . . , 11. . , . , , , , .

. , . .

, , . , , .68 , .

12.


I.


T(ito) Sennio Sollemni Sollem-
nini fil(io): II vir(o) sine sorte quater, aug(uri),
[o]mnib(us) honoribus mun VII
4
us in
[s]ua c[i]vitate eodem tem[po]re sacerdo[s]
R[om]ae [et Augusti ad aram omn]e genus spec-
taculorum e[didit]; [fu]erunt gladia[to]-
8
r[um c]ertam(ina) n(umero) XXXII, ex quibus per qua[d]-
riduum n(umero) V[III] s[ine] missione edideru[nt].
[Bal]neum, quod [pop]ularibus coloniae s[uae] pr-
[ofuturum] / S[ollemninus] ribus
12
funda[me]ntis inst[itutis reli]querat
consumm[av]it [item legavit] fructum unde
in perpetuum instauraretur. Is Sollemnis
amicus Tib(erii) Claud(ii) Paulini legati Aug(usti)
pro pr(aetore) pro-
16
vinc(iae) Lugd(unensis) et cliens fuit, cui postea
[l]eg(ato) Aug(usti) p(ro) p(raetore) in Brit(annia) ad legio-
nem sext[am]
adsedit, [q]uique e[i] salarium militiae
in auro aliaque munera longe pluris missi[t].
20
Fuit cliens probatissimus Aedini Iuliani
leg(ati) Aug(usti) prov(inciae) Lugd(unensis), qui
postea praefectus praet(orio) fuit, sicut epistula,
quae ad latus scripta es(t), declaratur. Adsedit
etiam in provincia Numid(ia),
24
Lambense, M(arco) Valerio Floro trib(uno)
mil(itum) leg(ionis) III Aug(ustae)
iudici arcae ferrar(iarum)
tres prov(inciae) Gall(iae)
28
primo umquam in sua civitate posuerunt.
.69 Locum ordo civitatis Viducass(ium) Liber(ae) dedit.
P(osita) XVII K(alendas) Ian(uarias) Pio et Proculo
co(n)s(ulibus).

II.


Exemplum epistulae Aedin[i]
Iuliani, praefecti praet(orio)
ad Badium Comnianum pr(o)-
4
cur(atorem) et vice praesidis agen[t(em)].
Aedinius Iulianus Badio
Comniano sal(utem). In provincia
Lugduness(i) quinquefascal(is)
8
cum agerem, plerosq(ue) bonos
viros perspexi, inter quos
Sollemnem istum oriundum
ex civitate Viduc(assium) sacerdote(m),
12
quem propter secta[e] gravitat[em]
et honestos mores amare coep(i).
His accedit, quod, cum Cl(audio) Paulin(o),
decessori meo in concilio
16
Galliaru(m) instinctu quorund[am]
qui ab eo propter merita sua laes[i]
videbantur, quasi ex consensu provinc(iarum)
accusationem instituere temptar[ent]),
Sollemnis iste meus proposito eor[um]
20
restitit, provocatione scilicet inte[rpo]-
[s]ita quod patria eius cum
inter ce[ter(os)]
legatum eum creasset nihil de ac-
24
tione mandassent, immo contra laud[as]-
[se]nt, qua ratione effectum est, ut [omnes]
[a]b accusatione desisterent: que[m]
magis magisque amare et compro[bare]
28
coepi Is certus honoris mei er[ga se]
ad videndum me in urbem venit [atq(ue)]
proficiscens petit ut eum tibi [com]-
mendarem. Recte itaque feceris, [si]
32
de[si]d[e]rio illius adnueris. Et r[eliqua].

.70

III.


[E]xemplum epistulae Cl(audii)
[Pa]ulini leg(ati) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) prov(inciae)
[B]ritanniae ad Sennium Sollem-
4
nem a Tampio.
Licet plura merenti tibi h[aec]
a me pauca tamen quonia[m]
honoris causa offeruntu[r]
8
velim accipias libente[r]:
chlamidem Canusinam,
dalmaticam Laodiciam, fibulam
auream cum gemmis, rachanas
12
duas, tossiam Brit(annicam), pellem vit[uli]
marini. Semestris autem epistulam,
ubi propediem vacare coeperi[t],
mittam, cuius militiae salarium
16
[i]d est (sestertium) XXV n(ummum) in auro suscipe,
[d]is faventibus et maiestate sanct(a)
Imp(eratoris) deinceps pro meritis
adfectionis magis digna
20
consecuturus. Concordit(er).


I.


, : , VII . , . , , , .

, , , , , , .

, , . ,   , . .71 , , .

, , , , .

, , , .

(). . () .


II.


, , , .

. , , , . .

. , , , , , . , , , , , , , . , . . , , , , . , , . .

.72


III.


, , , . .

, , , : , , , , , .

, . ,   25 . . , .


* * *

, cursus vitae , , , . , , , (, ). 16 238 . . .: Locum ordo civitatis Viducassium liberae dedit. Posita XVII Kalendas Ianuarias Pio et Proculo consulibus ( . ). , , , : Tres provinciae Galliae posuerunt.

,   . , , 13. , .73 ,   . . , , , .

, , 14. , . , (sacerdotes) , 15.

, : Tito Sennio Sollemni Sollemnini filio: II viro sine sorte quater auguri, omnibus honoribus mun VII us in sua civitate.   , (sine sorte). , . , , 16. Sine sorte , , , .

: . .74 . 17: omnibus honoribus et muneribus VII functo ( 7 )18.

(in sua civitate) - , -us, . munerarius ( ) 19. . 20.

, , . munerarius . , , . , (omnibus honoribus apud suos functi  CIL. XIII. 1688, 1695, 1718, sq.), munerarius .

. , , munus: Bis populo munus dedit (CIL. X. 4913). (CIL. X. 228) , munerarius, , (omnibus muneribus et principalibus honoribus functus). munera, .

. , , munerarius, , , , in sua .75 civitate21. , .

. . , , -us, , ,   , : us in sua civitate eodem tempore sacerdos Romae et Augusti ad aram omne genus spectaculorum edidit.

, , , 22, . . , (  ,   ) , , .

, . , . : flamen perpetuus in sua civitate eodem tempore sacerdos23. . .

, , . . . , . , .76 , , 24.

: (sacerdos Romae et Augusti ad aram omne genus spectaculorum edidit) , , , 32 (fuerunt gladiatorum certamina numero XXXII, ex quibus per quadriduum numero VIII sine missione ediderunt). . , , senatus consultum de sumptibus ludorum gladiatorum minuendis (CIL. II. 6278), ,   332000 25.

, , . , , (tres provinciae Galliae posuerunt),   iudici arcae ferrariarum. , 26.

, . , iudex arcae ferrariarum, 27, .77 , , arca ferrariarum 28.

, (arca Galliarum; CIL. XIII. 1686, 17071708), , , . , , , , , , . . , arca ferrariarum (CIL. XIII. 15761577). . 29, arca ferrariarum  , arca Galliarum, iudex arcae ferrariarum iudex arcae Galliarum (CIL. XIII. 1686, 17071708). , . , , , , . , , iudex arcae Galliarum , , 30. 238 . , .

, . ( , , , ) . 31 32,   .78 33. , : iudici arcae ferrariarum tres provinciae Galliae primo umquam in sua civitate posuerunt. Locum ordo civitatis Viducassium liberae dedit ( . ). , , iudex arcae ferrariarum ( iudex arcae Galliarum), .

- . . . , , .

, , , , , , , .

. , , , : Is Sollemnis amicus Tiberii Claudii Paulini, legati Augusti pro praetore provinciae Lugdunensis et cliens fuit. , , Victrix, cui postea legato Augusti pro praetore in Britannia ad legionem sextam adsedit, . , , .79 : quique ei salarium militiae in auro aliaque munera longe pluris missit.

,   , , : Fuit cliens probatissimus Aedini Iuliani legati Augusti provinciae Lugdunensis, qui postea praefectus praetorio fuit.

, , , : Adsedit etiam in provincia Numidia, Lambense, Marco Valerio Floro tribuno militum legionis III Augustae.

. , , , .

, , , : Exemplum epistulae Claudii Paulini legati Augusti pro praetore provinciae Britanniae ad Sennium Sollemnem. (tribunus semestris), : Semestris autem epistulam ubi propediem vacare coeperit, mittam. , , 25 . : cuius militiae salarium id est sestertium XXV nummum in auro suscipe. (Orelli. Inscr. 3242, 3243; Iuvenal. Sat. 7. 88) , , (Ep. IV. 4): Hunc rogo semestri tribunatu splendidiorem et sibi et avunculo facias ( , , ).

34 .80 (tribunus supra numerum), (Suet. Claud. 25). . supra numerum . .

. . , 100 , , cursus honorum, 35.

. , , , , VI , , adsedit, , (-, -), . , , tribunus supra numerum.

, , , . , , . , , , , .

? , , , . . (chlamidem Canusinam), (dalmaticam Laodiciam), , , .81 (fibulam auream cum gemmis), (rachanas duas), (tossiam Britannicam), (pellem vituli marini), (Ed. Diocl. P. 3738)  33 , 36.

. , , , , : Licet, plura merenti tibi. : , (dis faventibus et maiestate sancta Imperatoris deinceps pro meritis adfectionis magis digna consecuturus).

, . , , , , : Exemplum epistulae Aedini Iuliani, praefecti praetorio ad Badium Comnianum procuratorem et vice praesidis agentem. , . , : , , , . (In provincia Lugdunessi quinquefascalis cum agerem, plerosque bonos viros perspexi, inter quos Sollemnem istum oriundum ex civitate Viducassium sacerdotem, quem propter sectam gravitatem et honestos mores amare coepi).

, : quem magis magisque amare et comprobare coepi. (decessori meo) , , .82 , , : in concilio Galliarum instinctu quorundam, qui ab eo propter merita sua laesi videbantur, quasi ex consensu provinciarum accusationem instituere temptarent.

, , , : quod patria eius cum inter ceteros legatum cum creasset, : nihil de actione mandassent, : immo contra laudassent. : qua ratione effectum est, ut omnes ab accusatione desisterent.

, : , , , , , . , , (Is certus honoris mei erga se ad videndum me in urbem venit atque profiscens petit ut eum tibi commendarem. Recte itaque feceris si desiderio illius adnueris).

, , .

, . , . . : , , . . , .83 37. , 117 . . ., .

, . , , . , . . . , , (quasi ex consensu provinciarum). , , , . , , , , , .

, . (CIL. VII. 1045) 220 . . . , , . , . 220 ., (Suet. Claud. 2). , 220 . , , , , .

, , .84 (P. Oxy. I. 35 .), 223 . (CIL. IX. 338). 223 . , . praefectus praetorio , , . , 1518 , 238 . . ?

2030- . III . . ., . , . 223 . (CIL. IX. 338), , , .

duoviri quinquennales, , , , album. , . , , , . . . .

clarissimi viri, patroni . , consul designatus iterum 224 ., , . , , , . .

, , procurator Augusti provinciarum Galliarum Lugdunensis et Aquitaniae vice praesidis .85 agens 220 ., praefectus Aegypti praefectus praetorio 223 . clarissimi viri?

. 223 .  , , , 38. , , , , . : , , , (SHA. Alex. 21. 36)39.

, , 223 ., . album . , , , , , .

15 , , . . 238 ., 9 238 . [1], III (Herod. VIII. 3; SHA. Max. et Balb. 13 sq). , , , .86 . , , , III.

. , , . 1 238 . , . , . , , , 238 . ( , ). , III, .

. , 20 40. , . . , Concilium Galliarum 238 .  iudex arcae ferrariarum. , , , . , -.

. , , iudex arcae ferrariarum . , , , , , , .

.87 : , , , , , . . , , , , ferrariae, , .

, III . . . cursus honorum honores munera,   omnibus honoribus functus.

, , , .

III  .

, , , . , , , , , munera , . , , .

, , , , 20 , .88 , , . , , , , .


 • 1Renier L. Sur le marble de Thorigny // Mémoires de la Societé impériale des antiquairies de France. Paris. T. 22. P. 38; Pflaum H. G. Le marble de Thorigny, bibliothéque des hautes études. Paris, 1948. P. 5; Deininger J. Die Provinzial-landtage der römischen Kaiserzeit von Augustus zum Ende des 3. Jahrhunderts der römischen Kaiserzeit n. Chr. München, 1965. S. 99.
 • 2Bernard Aug. Le Temple dAuguste et la nationalité gauloise. Lyon, 1863. P. 108.
 • 3Pflaum H. G. Op. cit. P. 5.
 • 4Renier L. Op. cit. P. 39; Pflaum H. G. Op. cit. P. 6.
 • 5Mommsen Th. Epigraphische Analekten // Ber. Sächs. Ges. Wiss. Leipzig, 1852. Bd. 4. S. 235253.
 • 6Renier L. Op. cit. P. 3858.
 • 7Bernard Aug. Op. cit. P. 107113.
 • 8Desjardins E. Geographie de la Gaule Romaine. Paris, 1885. T. 3. P. 195210.
 • 9Hirschfeld O. CIL. T. XIII. Pars 1. Fasc. I. Berolini, 1899. P. 500.
 • 10Pflaum H. G. Op. cit. P. 561.
 • 11Carcopino J. Le marble de Thorigny // REA. 1948. T. 50. H. 34. P. 341.
 • 12 : Pflaum H. G. Op. cit. P. 79.
 • 13Caio Iulio, Marci filio, Proculo, Carnutino, sacerdoti Romae et Augustorum dedicaverunt tres provinciae Galliae ( , , ,   Bernard Aug. Op. cit. P. 56). : P. 6466, 70, 7981.
 • 14Dio. LIV. 32; Strabo. IV. 3; CIL. XIII. 1671 sq.
 • 15Bernard Aug. Op. cit. P. 52111.
 • 16Pflaum H. G. Op. cit. P. 13.
 • 17. , . : Caio Iulio Verecundaridubio, Aeduo summis honoribus apud suos functo sacerdoti ad templum Romae et Augusti ad confluentem Araris et Rhodani ( , , , . .: Bernard Aug. Op. cit. P. 53).
 • 18Hirschfeld O. CIL. XIII. 3162.
 • 19Ibidem.
 • 20Pflaum H. G. Op. cit. P. 13.
 • 21Carcopino J. Op. cit. P. 341344.
 • 22 Sacerdos Romae et Augusti ad aram, ad Confluentes, ad Confluentem, quae est ad Confluentem (CIL. XIII. 16741675, 1036, 10421045), Sacerdos ad aram Romae et Augusti (XII. 1699, 1702 . .).
 • 23 sacerdos (CIL. XIII. 16741675, 2440).
 • 24Jullian C. Histoire de la Gaule. P., 1913. T. 4. P. 441.
 • 25Pflaum H. G. Op. cit. P. 15.
 • 26Caio Servilio Martiano, Arverno, Caii Servilii Domitii filio, sacerdoti ad templum Romae et Augustorum. Tres provinciae Galliae ( , , , . . Bernard Aug. Op. cit. P. 65). : CIL. XIII. 1686, 1688, 1690, 1691, 1695, 1697, 1700, 1703, 1706, 1712, 1721, 11174.
 • 27Pflaum H. G. Op. cit. P. 17; Carcopino J. Op. cit. P. 345.
 • 28 , arca ferrariarum (.: Mommsen Th. Op. cit. Bd. 4. S. 247).
 • 29Jullian C. Op. cit. P. 442.
 • 30 . . ., 1901. . 1. . . 267.
 • 31CIL. XIII. 16691678.
 • 32CIL. XIII. 1672, 16771678.
 • 33CIL. XIII. 1679.
 • 34Renier L. Op. cit. P. 48; Desjardins E. Op. cit. P. 205.
 • 35Pflaum H. G. Op. cit. P. 36.
 • 36Pflaum H. G. Op. cit. P. 25.
 • 37Giraud P. Les assemblées provinciales dans lEmpire Romain. Paris, 1887. P. 173174.
 • 38Jardé Aug. Études critiques sur la vie et le règne de Sévère Alexandre. Paris, 1925. P. 21.
 • 39Ibid. P. 3344.
 • 40Carcopino J. Op. cit. P. 346347.
 • [1] . .  . . .
 • 1341515196 1303312492 1303242327 1343899573 1343900137 1343901172