| |
. .

: . . 10. , 1999. . 3035.

.30 , 438 . . . , . ( , , , 42 . 7 . XII. 31. 1) . - , 1, () 2 , , -, (Isocr. XVII. 5; Anon. Per. 77). .31 .

  . (Isocr. XVI. 3)3. , , , , . , , , , , . , , , .

. , , ! , , , , (, , ) . , , . , (XVII. 11). , , I , , 4. , (, , ) .

( , , ), , I, , , , . , , , , , , , , , 5.

.32 ΑΠΟΛ6. - V . .7, 8. ( ) , ( ) , , . . V . . , 9. , , , , , , , .

. 42 , , . V . . , , , , . , , , , , . . , .

.33 . . , - , , , 10  , , . , , - , , , . , , , ,  I (Polyaen. VI. 9. 2), , , . , , , , , , , ( , ) . , .

. . -. , , , 11. . , 12. , (. . ) , , . , , - .

. . I 13. (454 . . .) , . , , , , . - .34 , , , , , , . , . 30- V . . ., . . 14. , .

, , 438/7 . . . . .

-,   . 15. , (, ), (), , , .

-, I (XII. 36. 1). , 7 , ,   4 . , , . , I. , , , . , , 16, 17.

, , . , .35 I, , , I. . , , , , , II. ( ) I.


 • 1. . , , . , -, , , , . .: . . . . . . . ., 1985. . 7. , -, , , , . -, ( ) ἄρχω, , . (XII. 36. 1) , , , 7 , , 438/7 . . .
 • 2 . . -. , . .: . .  // . 1985.  182. . 17. . . - , , . .: . .  // . .; ., 1986. . 33. , , . .: . .  // : , , . ., 1990. . 286 . , (Her. I. 92. 170; Theopompos. FGrHist. 115. F. 72; Konon. XLIV; Polyaenus. VI. 50; Aelian. Var. Hist. III. 26), , .
 • 3 . . :   . δύναμις , , . . Greek-English Lexicon / Compiled by Liddel H. G. and Scott R. Oxford, 1883. s. v.
 • 4 . .  // . 1934. . 104. . 17; Gajdukevic V. F. Das Bosporanische Reich. Berlin, 1971. S. 80.
 • 5 δύναμις .
 • 6 . .: . . . , 1986. . 10; . . VI . . .  IV . . . // . 1992. . 205, 207. . .: - . . VIIV . . . // . ., 1985. . 89.
 • 7 . . ΑΠΟΛ // . 1995.  6. . 206.
 • 8, , .
 • 9 . .  // . . 1997. . 143146.
 • 10 . .  // - . ., 1984. . 9091.
 • 11- . . . 87.
 • 12.: . . . ., 1979. . 52.
 • 13 . .  // , . 1996.  3. . 67.
 • 14 . .  // . 1960.  3. . 78.
 • 15 , . , . .: . .  // . ., 1996. . 63.
 • 16 . .  // . ., 1953. . 166167; . . . 54; . . . ., 1959. . 43; - . . . 83; . . . 12.
 • 17 ,   , I . , .
 • 1303322046 1303312492 1341515196 1351514760 1351515476 1351515906