| |
. .

-

: . . 12. , 2006. . 109117.

.109 , (Ταραντῖνοι). , . , ,   , (Asclep. Tact. 1. 3; Ael. Tact. 2. 13; Arr. Tact. 4. 56).   , VIII . . . , , . , . 424 . . . (Thuc. IV. 55. 2). 300   ἱππεῖς  , , , , (Strabo. X. 4. 18)1. , .

(VI. 3. 4), (IV . . .), , , ,   . 1 : 10 . , , 303 . . ., : 20000 2000 (Diod. XX. 104. 2). -, , , ,  ! . , ,     , , , 2. . , : : . [ ] , .110 (Ταραντῖνοι ἱππεῖς τινες ὀνομάζονται. οἱ δὲ τοὺς ἀκοντιστάς, ἢ τοὺς ψιλοὺς ἱππεῖς, ὡς καὶ Ἵππαρχος  Hesych. s. v. Ταραντῖνοι).

. , : . , , : ἐλαφροί, 3. , (Tact. 1. 3), -, . , 4.

, - : - . , , , - , (V . . .), (II . . .  Suda, s. v. Ἵππαρχος. 13). , , , , .

V . . . V  III . . . - - , 5. ,   , , , 6.

IV  III . . . (?) , , ,   7. , (Tact. 4. 6) (Tact. 2. 9), , , ,   -. IV  III . . . , , , ; .111 8. II . . . , , , , 9.

, , . , . (οἱ δὲ ἀκοντίος μάχονται  Tact. 1. 3), (δοράτιον  Asclep. Tact. 1. 3; Ael. Tact. 2. 89; Arr. Tact. 4. 56). :   (s. v. δοράτιον; .: Hesych. s. v. h. 1). , , , .

- (Asclep. Tact. 1. 3; Ael. Tact. 2. 12; Arr. Tact. 4. 4), , , , . , () . : 10. . , , , , , , , , . . , 33.8 , 11, . VIV . . . , 12. 37.6  ( IV  III . . .)13. , . , . , , . , .112 , , , , 14.

. , , , IV . . .15 , , , -, , , , (Xen. Hell. VI. 1. 56; 4. 28). (Hell. VII. 1. 2021) I 369 . . . . , (Xen. Ages. 2. 25).

  2300   I 317 . . . (Diod. XIX. 29. 2). , IV  II . . . I I (Diod. XIX. 29. 5; 39. 2; 42. 2; 82. 2; Polyaen. III. 7. 1), III (Polyb. XVI. 18. 7; Liv. XXXVII. 40. 13); , (Polyb. XI. 12. 6; 13. 1; Liv. XXXV. 28. 8), (Polyb. IV. 77. 7), (IG. II2, 958, ll. vv. 5657; 960, l. v. 33; 961, ll. vv. 3435; 2975), (IG. VII. 2466) (IG. IX. 2. 509, ll. vv. 56) .

, . , [ ] (XIX. 29. 2). . , , 16, , , . , , , , (Arr. Anab. III. 24. 1)17, , , . 317 . . . , 22300 . , , . , , , , , , . , (279 . . .) .113 ,   (Dion. Hal. Ant. Rom. XX. 1. 3), .

IIIII . . . . , - (.: Polyb. XI. 13. 3), . , , , (Strabo. VI. 3. 4) 18. . (IV. 77. 7), 218 . . .19   II . . . (IG. II2, 958, ll. vv. 5659) , , , , (IG. IX. 2. 509, ll. vv. 56).

.   . 256 , 64 . , 512 (Asclep. Tact. 7. 11; Ael. Tact. 20. 2; Arr. Tact. 18. 23; Suda. s. v. ἐφίππων ὀνόματα). , , , , , . , 256 334330 . . .20 , , , . 100 , , 22200 , (Diod. XIX. 29. 2; 5). 50 , , . 200 (Diod. XIX. 39. 2). , 100 . (312 . . .) , .114 100 (Diod. XIX. 82. 2). , 30 , , , , (VI. 25. 1). , , , 30 . 100 , 200 . , 11 100 . , , . 256 .

, , , , (Ael. Tact. 20. 2; Arr. Tact. 18. 3). . () , 21.

. (Arr. Tact. 4. 6): , (δορατίοις). , . (εἰλικρινεῖς) . , , . (δόρυ), , (σπάθῃ): [] (ἐλαφροί).

(Tact. 2. 13): (δορατίοις) , . (διαφοραί) . , , , (ἱππακοντισταί), , , . (ἐλαφροῖς δορατίοις χρῶνται); , , . (δορατοφόροις). [] (ἐλαφροί).

, . , , , , , . , , , .115 . - , , -: , , . , 208 . . . , (Polyb. XI. 13. 2). , .

. (Diod. XIX. 82. 2), , , (Polyb. XVI. 18. 7). , , , . (Polyb. XI. 12. 413. 3; Plut. Philop. 10. 4). , (Diod. XIX. 42. 23); (Liv. XXXV. 28. 89), (XXXV. 29. 1); (Polyaen. III. 7. 1); , (Plut. Agis et Cleom. 27. 4); (Diod. XIX. 29. 2). , ,   . . , , , 22.

, . : , , (XXXV. 28. 8). , 23, , , . , , ( ) . , , , , . (Gran. Licin. p. 5; Fest. .116 221 M). , ,   . , , , , ,  ,  , , , . IV . . . -, , 24.

, IIIII . . . III . . . , , 25, , . , II . . . 26. , , -, , / . III . . . - , , , , . . , , .

Alexander K. Nefedkin (St. Petersburg).
Tarentines cavalry in the Hellenistic armies

The Tarentines cavalry had Italian origins since the mid-V B. C. They were armed with javelins and shields. In theoretical Tacticae of Aelian and Arrian the Tarentines were light cavalry employing long-distance fighting. During the campaign, the Tarentines played the role of a real light cavalry. For first time, in historical sources the Tarentines .117 appeared in Antigonus Monophtalmus army in 317 B. C. (Diod. XIX. 29. 2). During the end of the IVII B. C. the Tarentines were quite common in the Hellenistic world. The body of the Tarentines was divided into the detachments of 100 cavalrymen and the latter into three detachments, each of them had about 30 horses. A Tarentine might have two horses (Liv. XXXV. 28. 8).


 • 1Greenhalgh P. A. L. Early Greek Warfare: Horsemen and Chariots in the Homeric and Archaic Ages. Cambr., 1973. P. 94.
 • 2Alföldi A. Herrschaft der Reiterei in Griechenland und Rom nach dem Sturz der Könige // Gestalt und Geschichte. Bern, 1967. S. 37; .: Head D. Armies of the Macedonian and Punic Wars 359 B. C. to 146 B. C. Goring-by-Sea, 1982. P. 10.
 • 3Wuilleumier P. Tarente des origines à la conquête romaine. P., 1939. P. 187.
 • 4Head D. Op. cit. P. 10.
 • 5Evans A. J. The Horsemen of Tarentum // The Numismatic Chronicle, and Journal of the Numismatic Society. 3 Series. 1889. Vol. 9. Pls. II. 68, 10; III. 5, 9, 14; VII. 56, 910; IX. 12, 13.
 • 6Alföldi A. Op. cit. S. 2526; Frederiksen M. W. Campanian Cavalry: A Question of Origins // Dialoghi di archeologia: Revista quadrimestrale. 1968. Anno 2.  1. P. 1519; Sekunda N. V. Seleucid and Ptolemaic Reformed Armies 168145 B. C. Dewsbury, 1995. Vol. 1. P. 20.
 • 7Evans A. J. Op. cit. Pls. IV. 911; V. 34; VI. 17, 12; VII. 78; VIII. 13.
 • 8Evans A. J. Op. cit. Pls. VI. 10; VII. 1112.
 • 9Ibid. Pl. X. 3, 12.
 • 10Ibid. Pls. II. 68, 10; III. 9, 14; IV. 7, 911; V. 3; VI. 17, 10, 12; VII. 410, 13; VIII. 13, 1112; IX. 6, 910, 13; XI. 5, 8, 14.
 • 11 : Liampi K. Der makedonische Shild. Bonn, 1998. S. 5354, Taf. 1. 3.
 • 12Everson T. Warfare in Ancient Greece: Arms and Armour from the Heroes of Homer to Alexander the Great. Stroud, 2004. P. 196197, 200.
 • 13 .: Liampi K. Op. cit. S. 51, 5354, Taf. 1. 1; 3.
 • 14Sekunda N. V. Op. cit. P. 20.
 • 15Helly B. LÉtat thessalien: Aleuas le Roux, les tétrades et les tagoi. Lyon, 1995. P. 249.
 • 16Griffith G. T. The Mercenaries of the Hellenistic World. Cambr., 1935. P. 247.
 • 17Berve H. Das Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage. München, 1926. Bd. 1. S. 151; Tarn W. W. Alexander the Great. Cambr., 1950. Vol. 2. P. 163; . . () // . 1987.  3. . 145146.
 • 18Wuilleumier P. Op. cit. P. 139140, 167168.
 • 19Griffith G. T. Op. cit. P. 247; Wuilleumier P. Op. cit. P. 667.
 • 20DeVoto J. D. (trans.). Flavins Arrianus. ΤΕΧΝΗ ΤΑΚΤΙΚΗ (Tactical Handbook) and ΕΚΤΑΞΙΣ ΚΑΤΑ ΑΛΑΝΩΝ (The Expedition against the Alans) / Trans. and ed. by J. D. DeVoto. Chicago, 1993. P. 96. Note 6.
 • 21Martin A. Equites. Grece // Daremberg Ch., Saglio E. Dictionnaire des antiquités grecques et romaines daprès les textes et les monuments. 1892. T. 2. Pt. 1. P. 770; Wuilleumier P. Op. cit. P. 668; Feyel M. Polybe et lhistoire de Béotie au III-e siècle avant notre ère. P., 1942. P. 200.
 • 22 . .  // . ., 1872. . 8. . 480.
 • 23Martin A. Les cavaliers athéniens. P., 1886. P. 423; Griffith G. T. Op. cit. P. 248249; Launey M. Recherches sur les armées hellenistiques. P., 1949. T. I. P. 604; .: Wuilleumier P. Op. cit. P. 187188.
 • 24Evans A. J. Op. cit. Pl. III, 78; Wuilleumier P. Op. cit. P. 188.
 • 25Feyel M. Op. cit. P. 200.
 • 26Martin A. Op. cit. P. 221, 422; Griffith G. T. Op. cit. P. 248.
 • 1341515196 1303312492 1303322046 1352998660 1352998886 1352999102