| |
. .

(βλασφημουντες) 387 .

: : . . .
.: , 1962 . . 572578.

.572 IV . . . . , 80- IV ., . 387 .   - - , . , , . . , . . IV . , 388 . , 389 .  , , 390 .  , .

387 . 1. , , , . . , 2. , , , ,   . .

.573 - 387 . , . , . , , . ? - ?

, 387 .,   , , , . , - , . - 3. IV . , 4. . , . - . , , , .

IV . - .   - , . , . , , , , 5. IV ., -, , , 6. ,  ,  , 7. .

-   , , , .574 8. , , , . , IV . , - .

, .

, , .

, : , , ; ,   9.

382 ., . 384 . 385 .   . . , 386 . , , , 387 . . , , 10.

. 381 ., , . , . , 11. . , .

, 12. , .575 , , 13. , . , , ,   πολλοὶ14. , (ὅτι οὐκ ἂζια ταῦτα τῇς τοῦ Θεοῦ προνοίας)15. , , (πολλοὶ): , 16. , , : , , , . . , , , , , , , 17. , -, , . , , , , , 18. (.  . .) 19. . , , -20. , , ,   ὁ Θεὸς μισεῖ τοῦς πενομὲνους, 21. , (πονηρός)22. , , 23.

. , , , . , .576 .   , . , 24. , . . , . , , , , , , . , , 25. , 26. , 27.

, , 28. , ?29. , , (), -30.   , , , , , , .

, . :   ἐν ἐργαστηρίοις, καὶ ἐπὶ τῇς ἀγορᾶς31 δημώδη ταῦτα (ῥῄματα)32. , , , . , , , . . .577 33,  . , , , , 34. -, , 35.

, , ,   36. , βλασφημεῖν τὸν Θεὸν. , , , , , 37,  . , 38. , .

, . : , , 39. , , , ,   , , , 40. , 41. , , : , , , 42. , , , 43. , , , , 44. , , : ! , ,   . , , , .

.578 , 387 ., , , . .

, , . , , , , , , , .

, , . , , .

, , . , , , .


 • 1Libanii Opera. Rec. R. Föerster, Lipsiae, 19031923, t. II; MPGr, XLIX.
 • 2 , , : . . , - IV . ( . ӻ, XI, 1952), . 84134; . . , (, 1953,  2); . . , 387 . . . (. . . . . -, .-. . I, , 1956), . 2129; . . , IV . (, VIII, 1956, . 4260); R. Browning, The Riot of a. d. 387 in Antioch (JRS, XLVII, 1952), p. 1320; P. Petit, Libanius et la Vie municipale à Antioche au IV-e siècle après J. C., Paris, 1955, p. 238245.
 • 3Antioch on the Orontes. Publication of the Committee for the Excavations of Antioch and its Vicinity, Princeton, IIV, 19321948
 • 4. , , (. . , , II, 1955), . 284.
 • 5Liban., Or. LXII, 17.
 • 6Liban., XXXIII, 3033.
 • 7Liban., XLVI, 2223.
 • 8MPGr., LXI, col. 168169.
 • 9Liban., Or. XXV, 36.
 • 10Zosimi Historia nova, ed. L. Mendelssohn, Lipsiae, 1887, p. 198.
 • 11P. Petit, Libanius, p. 211.
 • 12MPGr., XLVIII, col. 982.
 • 13MPGr., XLVIII, col. 980982; XLIX, 2334.
 • 14MPGr., XLVIII, col. 977.
 • 15MPGr., XLIX, col. 94.
 • 16Ibid., col. 94.
 • 17Ibid., col. 24.
 • 18MPGr., XLVIII, col. 980
 • 19MPGr., XLIX, col. 29.
 • 20MPGr., XLVII, col. 365; XLIX, col. 56
 • 21MPGr., XLIX, col. 31.
 • 22MPGr., XLVIII, col. 980.
 • 23MPGr., XLIX, col. 34, col. 158.
 • 24Ibid., col. 30: οὑδεὶς, οὐδεν, οἶδεν
 • 25MPGr., XLVIII, col. 978.
 • 26Ibid., col. 978, 980.
 • 27Ibid., col. 978: διαβολικῆς κακουργὶας ἐστιν.
 • 28MPGr., XLIX, col. 94; t. XLVII, 364365.
 • 29MPGr., XLVII, col. 365.
 • 30MPGr., XLIX, col. 158.
 • 31MPGr, XLVIII, col. 978.
 • 32Ibid., XLVIII, col. 980.
 • 33MPGr., XLIX, col. 158.
 • 34MPGr., XLVIII, col. 978.
 • 35Ibid., col. 978, col. 982.
 • 36MPGr., XLIX, col. 32.
 • 37Ibid., col. 32.
 • 38MPGr., t. XLVIII, col. 963982, 982995; XLIX, col. 1734.
 • 39Liban., Or. XIX, 37; MPGr., t. XLIX, col. 57.
 • 40MPGr., XLIX, col. 3738.
 • 41Ibid., col. 56, 158.
 • 42Ibid., col. 39.
 • 43Ibid., col. 56.
 • 44Ibid., col. 158.
 • 1303322046 1341515196 1341658575 1373613589 1373614983 1373771131