| | | ,
. .

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
-


()

: . . . -. ( ).
- . . . . . , . XX, 1914. . . 320.

.3 , , , . , , , 1. , , , , . , (Roscher). , , (Cobet, Wachsmuth). , , , ( ) , 2, , , . Schöll, , , die Schrift hat eben keine praktische Tendenz, sondern eine wissenschaftliche; .4 , . Schöll, , : Der Verfasser will nicht Stimmung machen, nicht reformiren, nicht einmal tadeln oder loben (!?) . . : , , , , . , , , .

, , , , , .

, , , .

, . , . . οἱ πονηροὶ , οἱ χρηστοὶ . , , , , (ἁμαρτάνουσι).  , .

?

, , (οἱ πένητες καὶ ὁ δῆμος) (οἱ γενναῖοι καὶ οἱ πλούσιοι), , , (I  2), , , . , .5 ; , 3 χρηστοὶ κὰι δυνατώτατοι, .

. .  3 . , , , , , 4.

(I, 13 s. f.) , , , .

τῶν πονηρῶν, .

, , I, 49 , ́ , ́ . , (πανταχοῦ) τοῖς πονηροῖς καὶ πένησι καὶ δημοτικοῖς, τοῖς χρηστοῖς, , 5.

I, 89, : , (εὐνομία) . . . (. . . 23) , , (Id. 163); , : , , , .  , , , 6, ( , ) . .6 , , , , , , , , , . , , , ( ) . 7. , , , ?

, .  : , . , , - , , , (I, 11). , - . (I, 12). :

, . . , : , ,   , . (I, 18), , , . , , a diligenti librario ex exemplari multifariam pessumdato. . . .7 . , , 8. , , , , , : , , , , , 9. , , ἐπιτηδεύειν, . ; . , , , ; τῶν πλουσίων κὰι ἀρίστων , , , , , . , , , - , . , , , , , .

(I, 1418), ἀρχή , , . , (I, 1920), , . , , .8 : ; (II, 37). , (II, 8). , : φωνή, δίαιτα σχῆμα : -, . , . , ?

, . , , ἑκάστῳ τῶν πενήτων , , , , (ὄχλος) . ( . . ) , , . - , τῶν πονηρῶν, .  910 - (.,  13, ), .

(II, 1113) , ,   , . (II, 1416).

 1720 - , , .

(II, 17) , , , , .9 .  , , , . . . (. 33) : , , , , , , 腅 , (. 34). , οὺκ ἐῶσι κωμῳδεῖν καὶ κακῶς λέγειν τὸν δῆμον 424 . 414 . , , , , ἀφέιλετο γὰρ κωμῳδεῖν οὓς ἐπεθύμουν. ἰδιώτας ἀνθρωπίσκους10.

440 . , . 11, , , . , , ( οὐκ ἐῶσι οἱ Ἀθηναῖοι ὁι δημαγωγοί Bergk) , , .

 19 I, 4 ( III, 10) τῶν πονηρῶν τῶν χρηστῶν .10 , , , , , , , , , . , : , , , , , .

. , ( ) πόλις, ἀρχὴ, (οἱ πονηροί, δημοτικοὶ) (ἄριστοι, τὸ βέλτιστον, δυνατώτατοι). , , , , (I, 1). , ἁμαρτάνουσι, . . . : , , (. 8). ( . .) , (ib.). (. 9) , Lange , , .  ?  , , . , , : ἔτι δὲ καὶ τάδε τινὰς ὁρῶ μεμφομένους Ἀθηναίοις (III 1). , , , , .

, , , , , (III. 1. 2). .11 , , (III. 3). , , (III. 46). , ; ,  7, : , , , . , , (III, 8; III, 2), : ἀλλ ἐγὼ μὲν τίθημι ἴσας τῇ ὀλιγίστας ἀγούσῃ πόλει. , , , . . , .

 8-  9- , . , , .

, . . , ( ) 12.  10 11 I, 4 II, 19 , τοῖς χείροις, , , , , , , , 13. , , .12 . - , III, 9. , , , , , . ἄτιμοι, , , τοῦ μετακινεῖν14. ,  12 13  10 11, , . , , , ( ), 15.  10 11, , - , .

: , ; . , - Belot, 16. , , , . , , .13 , Ἀθ. Πολ. .

, εἴποι δἄν τις (I. 6, 7, 15), εἰπάτω γάρ τις (III. 6), οἱ δὲ ἀντιλογίζονται (I. 16) . . , , , 17.

, , . αὐτόθι (I, 2, 10, 11)18; : , (ἵνα λαμβάνωμεν I, 11; ἰσηγορίαν ἐποιήσαμεν I, 12; ἀντίπαλοι ἡμῖν ἐισιν . .). , , , .

, , . (Roscher) , dass er ( ) mit diesem (. . ) identisch gewesen, behaupte ich nicht: wollte ich es behaupten, man würde mich schwerlich direct widerlegen können19. , . , , . , . .14 Ὅπερ φιλεῖ ὅμιλος ποιεῖν (II, 65, 4) (. IV, 28, 3: οἷον ὄχλος φιλεῖ ποιεῖν; VI, 63, 2: οἷον δὴ ὄχλος φιλεῖ θαρσήσας ποιεῖν; VIII, 1, 3). (III, 37, 38): , ; , , , , . : , , . (ἐπεὶ δημοκρατίας γε καταγιγνώσκομεν οἱ φρονοῦντές τι, καὶ αὐτὸς οὐδενὸς ἂν χεῖρον, ὅσω κἂν ( Hudé cod. καὶ) λοιδορήσαιμι ἀλλὰ περὶ ὁμολογουμένης ἀνοίας οὐδὲν ἂν καινὸν λέγοιτο. Thuc. VI, 89, 6). , (. . II, 2223) 20. , , 5000 (VIII, 97, 2); , , , - .

, , . , : (II, 63; III, 37, 2; . Ἀθ. Πολ. II, 8), () , , (II, 64, 57; . Ἀθ. Πολ. I, 14). , , , , , , .15 (τὸ πλῆθος) (III, 47, 2 . Ἀθ. Πολ. II, 10).

. , , . , , , , . : , , , , , . , (II, 62, 2). , , - , , ; , . , , ? (I, 143, 45). , , (II, 38, 2, . Ἀθ. Πολ. II, 6, 7). (II, 38, 1 . Ἀθ. Πολ. II, 9).

, , , -21. , , .16 : , , . ( ) , , Gomperz (Gr. Denk. I, 398), . , , , , . , . , , , , . - , . , , , . , , , , , , .

, , , . , (F. H. G. p. 7071 fr. 813), -, , , - .

, .

, . , , - . , , , .17 , , , , , λόγος, , 22.

, ( Belot) . , - ? , ?  , . , (434359 .), , 424 .23 . , , , , .

; . , , , , , , .

, Scholl, . , sine ira et studio (nicht tadeln nicht loben, ) πονηροί, ὄχλος . . , , . , , , . , .18 , , , 24.

, .  , V . , (λόγοι), λόγος σομβουλευτικὸς πρὸς τοὺς ἑταίρους, . , Ἀθηναίων Πολιτεία. 25. Flugschriftenlitteratur, .

. Lange (Leipziger Studien V. 426 .) . . (. 60) , , Blass , , , 26. , , , - , Λακεδαιμονίων πολιτεία. , , ancien régime  ,   .19 , , , , 27. . , , , 28.

, , , . , , -, 29, .

, λόγος. , , . : , τοὺς πονηρούς (, Gesindel, Müller-Strübing), 30. , , . , -.

, . . ; I. 14, , : χρηστοὺς [γνώμῃ καὶ τοῦτο ποιοῦσι]; II. 1, , : [γνώμῃ] οὕτω καθέστηκε; II. 4 : παραπλεῖν γὰρ [καὶ ἀποβαίνειν] ἔξεστιν; II. 5, C : ἔξεστι ἀποβῆναι ἐνταῦθα τῆς γῆς, οὗ δἂν μὴ ᾖ, μὴ ἀποβῆναι ἀλλὰ παραπλεῦσαι; II. 17 : ἐν [οὐ] πλήρει ; εἰ μὴ δόξειε [τῷ δήμιῳ, σύμφορα] εἶναι ταῦτα ; III. 7, .

.20 -31 , , , . : (. 16), , (. 21). , , (λόγος), (. 58). , , , , ., , (. 39). συμπόσιον - , , . , . συμπόται V . , (. 56 .).

, , . . , , , . . . . . .


 • 1 , . . [Ξενοφῶντος] Ἀθηναίων ΙΙολιτεία, , 1891. .
 • 2, , , .
 • 3 , , , .
 • 4. .
 • 5 II, 19  III, 10.
 • 6. , XI .
 • 7 , , . .
 • 8. . . , 99 113.
 • 9Lys. (30) adv. Nicom. 22. , , οἱ ἐν ἄστει, Xen. Hell. II, 4, 40.
 • 10. . . . . II. 3132.
 • 11. . . . 28 . . . I. 1.
 • 12. . . 168 .
 • 13Ibid. . 169.
 • 14 . . . 170.
 • 15 Ἀθ. Πολ. .
 • 16Belot, La republique dAthènes . 3.
 • 17Blass. Att. Bereds. I2 p. 276 .
 • 18Busolt, G. G. III, 2 p. 612 , , , II, 20, , , , , , . , , (II, 20) . . . . 147 .
 • 19 . . , 57, . Müller Strübing. 25 .
 • 20 : , , , .
 • 21 , - (testimonia III . . .), , ., ( Müller-Strübing, . . .) . .
 • 22. . , . 54.
 • 23Busolt. Gr. Gesch. III, 2 p. 609 .
 • 24 . Rhode Rhein. Mus. XLVIII (1893) . 119.
 • 25 . . 58 .; Busolt. G. G. III. 2, 606. Wilamowitz. Ar. u. Atten I. 161 .
 • 26Attische Beredsamkeit I2 s. 279.
 • 27Aristoteles und Athen I p. 171.
 • 28Gesch. d. Alt. III. 250.
 • 29II, 910; 1719; I, 13 (?); III, 8.
 • 30. Thuc. III. 3740.
 • 31Die pseudoxenophontische Ἀθηναίων πολιτεία. Einleitung, Übersetzung, Erklärung von. Ernst Kalinka. Teubner 1913.
 • 1407695018 1407695020 1407695021 1419996999 1420592612 1421051107