| |
. .

. . . : . . . , 2011.

σεβαστός αὔγουστος III . . .

.263

1 σεβαστόςαὔγουστος
. 55  8 . . .* 4 0
. 64/3 . . .  21 . . . 50 7
. 30 . . .  . 45 . . 22 0
3795 . . .* 53 3
. 46  127 . . .* 9 6
I  II . . .  70- . II . . .* 17 1
. 95  . 175 . . .* 7 0
. 125 . . .  II . . .* 6 0
129199 . . .* 4 2
II . . . 14 1
II . . . 0 7
II . . . 1 26
II . . . 0 12
187
(74, 2%)
65
(25, 8%)


  • 1 : Oxf. Classical Dictionary, 1976. , asterix, : , . 13, 19461960.
  • 1303322046 1341515196 1341658575 1388150219 1388338702 1388353829